TYDPERK:     VANAF 1 JANUARIE 2018

POSBESKRYWING:  Onderwyser Posvlak 1

Leer areas:

GRDS (Ingenieursgrafika en –ontwerp) Gr. 10

TEGNOLOGIE:  Gr 8 – 9 

MLit (Wiskundige Geletterdheid):  Gr. 10

VEREISTES:                                Aansoekbrief

Kurrikulum Vitae

2 Getuigskrifte (nie ouer as 3 maande nie)

Gewaarmerkte afskrifte van die volgende:

Graad 12 sertifikaat

Professionele sertifikate

ID dokument

SACE Sertifikaat

Rig aansoeke aan:

The Hoof

Hoërskool Nylstroom

Privaatsak X1020

MODIMOLLE

0510

Sluitingsdatum: 18 November 2017,   Tyd:     12:00

Onderhoude:  20 – 22 November 2017