Wanneer jy by die Warries instap, verloor ”skool” sy woordeboek definisie. Jy ervaar vriendskap, gees en geleenthede soos nog nooit vantevore nie